Dostępne metody płatności PayPal, Karty płatnicze (debit i credit cards)

Aby dokonać płatności kartą płatniczą w oknie popup wybieramy

(Pay with debit or credit card) 

Payment methods that are accepted include:

  •         Paypal
  •         Bank Transfer
  •         Cash